Om

Den här bloggen handlar om den omställning mot mer hållbara livsformer som just nu pågår på olika ställen i Svenskfinland. Det är ibland svårt att urskilja konturerna på den omställningen. De suddas ut av skuggorna från nyheternas skrämselrapporter om fallerande klimatavtal och den stundande klimatkollapsen och således jordens undergång. De nyheterna ger en känsla av hopplöshet. Det är för sent. Vi kan inget göra. Det är den globala politiken och företagens innovationer som ska leda in mänskligenheten på nya vägar. Den bilden har en förlamande effekt på enskilda personer. Låt någon annan ta ansvar, för vad kan lilla jag göra åt temperaturer som stiger och isar som smälter? Konsumera mig fri genom gröna val ur butikshyllan, kanske? Eller helt enkelt vifta bort problemet för det är ju redan svårt som det är att försöka hinna med vardagens alla måsten.

Men det finns andra berättelser. Berättelser om människor som drömmer och ibland inte bara drömmer utan också gör. Människor som sår frön som kan ledas in i nya världar, världar som bar väntar på att få se dagens ljus bara vi ger dem chansen. De här berättelserna hamnar lätt i skymundan för de ter sig lätt så orealistiska och marginella i jämförelse med den verklighet som många lever i. De här berättelserna handlar inte om att jaga berömmelse eller visa upp falshiga teknologi-innovationer. De handlar om både inre och yttre omställning av människors liv så att de lever mer i samklang med sig själva, sin omgivning och den natur som utgör grunden för livets förutsättningar på denna planet.

Här kommer sådana berättelser att stå i blickpunkten.  Min tanke är att ju mer plats vi ger åt dessa röster och drömmarna som inspirerar folk att ställa om i sin egen vardag destu mindre udda och marginaliserade kommer de att verka. En vacker dag vaknar vi kanske upp och lever själva i en värld där en omställning till mer hållbara livsformer är en självklarhet.

Filosofin bakom orden

Namnet på den här bloggen – världar i omställning – kan låta lite konstigt vid första anblick. Vad då världar? Det finns väl bara en värld, tänker du kanske nu. Och omställning, omställning till vaddå för något? Den grundläggande idén bakom texterna, berättelserna och rösterna som finns samlade här är den att vi människor inte lever in enbart en värld genomsyrad av samma värderingar eller relationer till varandra och till vår omhuldande natur. Hur vi relaterar till, agerar i och förstår oss själva och vår omgivning skapar också den värld vi lever i.  Industrialiseringen, globaliseringen och tillväxtekonomin skapar en viss sort värld där vi förväntas agera på ett visst sätt för att just den världen ska kunna existera.  Genom att antyda att det finns flera världar (eller det vad som på fackspråk kallas att vi lever i ett pluriversum istället för ett universum) vill jag öppna upp för nya tankebanor och nya synfält. Det som poddsamlingen som presenteras här kommer att visa är att det faktiskt inte finns bara en värld. Genom våra egna val och relationer till omgivnigen har vi en möjlighet att själva påverka vilken sorts värld vi samverkar i nu och i framtiden.

Ordet omställning syftar specifikt på en förändring mot en hållbarare värld i alla dess dimensioner. Det finns många som reflekterar över världens tillstånd idag, och funderar hur de själva kan bidra till att bygga upp en mer hållbar värld. Det finns också de som sedan faktiskt också börjar skapa den sortens förändring som de vill se, genom att ändra sig själva, hitta likasinnade som de kan samarbeta med, och ibland också utmana normer som driver på miljöförstöringen i samhället i stort. Omställning  är också ett ord som används för att beskriva den rörelse som vuxit fram på olika håll i världen där man förespråkar lokala lösningar på globala miljöproblem (peak oil, klimatförändringar) och en så kallad inre omställning som handlar om att varje enskild person genomgår en förändring i sitt eget sätt att se och förhålla sig till den värld de lever i.  I poddserien finns också ett samtal med en av rörelsens grundare och frontfigurer, Rob Hopkins, och om hans syn på var omställning egentligen är.

Bloggen är på samma gång mitt bollplank för det forskningsprojekt som jag under de kommande åren kommer att arbeta med med titeln: Organisering från gräsrötterma – territoriala rörelser och deras roll i skapandet av en hållbar framtid.  Projektet är finansierat av Finlands Akademi och utförs vid Institutionen för företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan i Vasa.

Poddhelheten har finansierats med hjälp av medel från Svenska Kulturfonden och forskningsbiten har också fått understöd från Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse. Materialet kommer också att användas i forsknignssyfte inom projektet
 Organisering från gräsrötterma – territoriala rörelser och deras roll i skapandet av en hållbar framtid.  Det projektet är finansierat av Finlands Akademi och utförs vid Institutionen för företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan i Vasa.

Jag som skriver och lägger upp material på bloggen heter Maria Ehrnström-Fuentes. Till vardags forskar jag i frågor som har att göra med hållbarhet, företagsansvar och olika sorters organsiationsformer som driver på en förändring mot hållbarare livsformer i stort som i smått. Sommaren 2017 sommarpratade jag för YLE Vega och ni kan höra mer om just det här i mitt Sommarprat 2017.