Ulf Ullring om regenerativt lantbruk i Norge, Norden och världen

Ulf Ullring från Østlandet i Norge är ursprungligen biolog till utbildningen men har också jobbat som jordbrukare, och med att sköta norska kulturlandskap, vilket också fört honom in på forskning kring betesdrift på betesmarker. Ull Ullring är en av pionjärerna i Europa inom den regenerativa rörelsen. Han var den första i norden som kom i kontakt med Allan Savorys läror om holistic management och det som han kallar målinriktat betesbruk. I den här diskussionen reder vi ut hur holistic management och regenerativt lantbruk har fått fotfäste i Europa och Norden samt skillnaden mellan dessa två begrepp. Ulf menar att det är en stor skillnad mellan hur man ser på brukad mark och vild natur inom utbildningsväsendet, och fram till nyligen höll alla sig till sitt eget “område”. Som biolog skulle man inte forska på betesmark på 80-talet men idag har forskare börjat bedriva mer multidisciplinär forskning där man drar nytta av insikter från båda ämnena. Vi diskuterar och hur den regenerativa certifieringssystemet EOV (eller ecological outcome verification som den heter på engelska) uppkommit och hur den skiljer sig från ekologiska certifieringsprocesser.

Intervju: Maria Ehrnström-Fuentes

Editering: Magdalena Lindroos

Podden finns på SoundcloudAnchorBreakerGoogle Podcasts; Apple PodcastsOvercastPocket CastsRadio Public; och Spotify.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s