Världar i Omställning i SÖS Talks

I höstas blev jag ombedd att delta i Svensk-Österbottniska Samfundets (SÖS) jubileumssatsning SÖS Talks. När nu samfundet, som stöttat många forskares arbeten här i regionen under sin livstid, fyller hundra år ville de göra lokal forskning tillgänglig för allmänheten på ett lättfattligt sätt. Resultatet blev en lokal version av den internationellt välkända presentationsplattformen Tedtalks. Vi fem som kontaktades för att delta i den här satsningen hade egentligen ganska fria händer att välja vad vi ville fokusera på i vårt tal. I mitt 10 minuter långa föredrag valde jag att fokusera på idén bakom poddserien Världar i Omställning; hur min tidigare forskning bland lokalbefolkningar i Sydamerika fått mig att öppna ögonen för alternativa berättelser även i min egen närmiljö.

Även om det kändes ovant och nervöst att spela in den här filmsnutten så är jag är tacksam över att ha fått presentera ‘forskningsresultat’ på ett mer annorlunda sätt än enbart genom forskningsartiklar riktade till forskare. Det finns många problem med hur dagens forskning utförs, som bland annat har att göra med långa peer-review processer (det kan ta flera år för forskning att bli publicerad), tillgänglighet (språket är svårfattligt och artikeln placeras bakom en betalmur), och fokus (väldigt teoretiskt med lite praktisk nytta.)

För att jag själv ska känna att det finns en mening i det jag gör är det viktigt för mig att min forskning på något sätt bidrar till samhällsdebatten och skapandet av mer miljövänliga sätt att leva. Mitt ämne är också sådant att det känns som slöseri av samhällsresurser om jag inte lyckas bygga en bro mellan de teoretiska diskussionerna och det som sker ute ‘i verkliga livet’. Det här inbyggda problemet som så att säga ‘kommer på köpet’ med det akademiska arbetet har jag tidigare försökt lösa med att vara aktiv i olika sammanslutningar som arbetar för en bättre och framförallt mer hållbar värld (t.ex. Slow Food, REKO, Omställningsrörelsen). Poddserien i sig var också en protest mot det rigida akademiska systemet och mot hur hållbarhet hanteras på ett väldigt abstrakt plan i media idag. Genom att göra mitt intervjumaterial tillgängligt för allmänheten i sin helhet hoppas jag att fler ska kunna reflektera (kritiskt) över hur hållbarhetsnormen styrs av globala trender/aktörer och i stället hitta alternativen och lösningarna till många av dagens miljöutmaningar i sin egen närmiljö, bland dem som redan driver på en (osynlig) förändring mot mer hållbara livsformer på ett lokalt plan.

Det vara också därför det var tacksamt att få delta i SÖS Talks. Nätbaserade filmsnuttar öppnar upp för nya sätt att se på forskning och ger utrymme för att sprida forskningsresultat till en mycket bredare publik. Den här sortens förmedling av kunskap är verkligen något som borde ges mer utrymme för i doktorsutbildningen i framtiden. Ni kan se min presentation i länken nedan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s