Poddavsnitt 11: Samtal med Ingrid Biese om vad vi kan lära oss av Världar i Omställning

Ingrid Biese är forskardoktor vid Social och kommunalhögskolan i Helsingfors. Hon har doktorerat och skrivit en bok om kvinnor som hoppar av karriären för att kunna välja arbeta på det sätt som passar dem bäst. Just nu forskar hon i män som hoppat av sin karriär. I det här sammanfattande samtalet i poddserien Världar i Omställning diskuterar vi på vilket sätt omställningsberättelserna liknar eller skiljer sig från det hon tidigare forskat i. Vi diskuterar också deras relation till min tidigare forskning om människor som försvarar sitt sätt att leva mot miljöförstörande projekt i sina byasamhällen. Under vårt samtal funderar vi på hur berättelserna som varit med i poddserien bidrar till förändring som stöder mer hållbara livsformer på denna planet.
Editering: Tommi Ranta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s