Poddavsnitt 7: Mathias Nystrand, skrotkonst och alternativt leverne

Mathias Nystrand är författaren som blev skrotkonstnisse som blev byggare som blev självhushållare. När jag träffade Mathias bodde han ännu i Vörå i Svenska Litteratursällskapets hus Abramsgården. Där har han förutom att förkovra sig i sitt skrivande också haft skrotkonstsutställningar och workshops för skolbarn om hur man kan förvandla skrot till något vackert och värdefullt. Vårt samtal handlar bland annat om just hur skrot kan vara en väg in i omställning. Vi pratar också om hur pengar sätter gränser för vilken sorts omställning som kan ske och hur identiteten som uppstår i en arbetsgemenskap är en central del av hur individen definieras i dagens samhälle. 
Editering: Tina Nyfors

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s