Poddavsnitt 1: – Rob Hopkins och Transition Network – När lokalsamhället tar saken i egna händer

I det här första avsnitten utforskar jag själva begreppet omställning tillsammans med Rob Hopkins. Han är en av det världsomspännande Transition-nätverkets grundare och har skrivit flera böcker om just Omställning. Jag träffade Rob i början av september 2018 vid Schumacher College strax utanför Transition staden Totnes. Under vårt samtal hann vi prata om både hur idén för omställningsnätverket i tiderna uppstod och spred sig över hela världen, och hur man leder och motiverar människor i ett sådant nätverk, men också om utmaningarna som kan uppstå då många olika aktörer samverkar för förändring.
Editering: Tommi Ranta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s